Informatii

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 2014,

Gala Studenţilor Farmacişti din România

Reguli pentru redactarea rezumatului:

Redactarea: rezumatul trebuie sa aibe maxim 200 de cuvinte ,sa fie redactat folosind fontul Times New Roman, dimensiunea 12 ,spaţierea sa fie la un rând ,sa se utilizeze diacritice.

Titlul : trebuie să fie direct; limbajul cat mai simplu, concis şi informativ.

Introducere: Informaţii generale: oferiţi informaţii utile pentru introducerea cercetării/studiului dvs.

Scopul lucrării: expuneţi problema ca o întrebare sau o ipoteză.

Metode : (Nu se va completa de către sudenţii cu referat ştiinţific) numele materialelor şi metodele aplicate în cercetarea/studiul dvs. Descrieţi abordarea sau proiectarea lucrării, incluzând variabile independente şi dependente, dar şi statistici.

Rezultate: descrieţi rezultatele obţinute pe baza cercetării/studiului şi metodelor aplicate.

Concluzie : daţi un rezumat clar al rezultatelor lucrării.

Discuţii: dacă este important, amintiţi factorii care ar fi putut influenţa datele (scurt şi concis).

Implicaţie: enunţaţi implicarea sau relevanţa cercetării/studiului.

 

 

 

Model:

“EVALUAREA ACŢIUNII ANALGEZICE A CARBAMAZEPINEI, GABAPENTINULUI ŞI A ASOCIERII CARBAMAZEPINĂ – GABAPENTIN LA ŞOBOLANI DIABETICI”

Introducere: Durerea neuropată induce disfuncţia sistemului somatosenzorial, fiind rezultatul activării anormale a căilor nociceptive (fibrele cu diametru mic şi tractul spinotalamic). Cauzele cele mai frecvente ale acestui sindrom sunt: diabetul zaharat, neuralgia postherpetică, neuralgia trigeminală, scleroza multiplă etc. O caracteristică principală a durerii neuropate este aceea că este refractară la medicaţia analgezică şi co–analgezică.

Metode: În această cercetare am investigat eficacitatea carbamazepinei, gabapentinului şi a asocierii carbamazepină – gabapentin, la şobolani diabetici, utilizând ca model experimental testul formalinei, administrata intraplantar (perioada de urmarire 0-5/10-20/20-40 minute) si prin testul „hot plate”.

Rezultate: Rezultatele cercetării au demonstrat faptul că atât carbamazepina, cât şi gabapentinul prezintă efect analgezic în durerea indusă de formalină, mai intens la animalele diabetice (p<0,05), comparativ cu animalele normoglicemice. Pentru animalele diabetice, asocierea gabapentin-carbamazepină prezintă cel mai intens efect de reducere a numărului de manifestări „lins – muşcat” (64,02% în intervalul 0 – 5 min.; 89,47% în intervalul 5 – 20 min.; 97,39% în intervalul 20– 40 min.). Efectul analgezic al asocierii este înalt semnificativ statistic (p<0,00001).

Concluzii: Considerăm că datele experimentale obţinute în privinţa eficacităţii crescute a asocierii carbamazepină – gabapentin, ar putea fi o soluţie terapeutică pentru durerea neuropatică diabetică, teritoriu neacoperit din punct de vedere farmacoterapeutic.

Acesta este un model de rezumat înscris la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, Bucuresti, 2011.

MULT SUCCES!

Gala Studenților Farmaciști din România 2014